☾ Съновник - да сънуваш Грамота

ГРАМОТА

, 2018-06-10 11:39:38
ГРАМОТА

ГРАМОТА

- да получаваш насън, е добър знак: някой ще те изненада с добро отношение, подарък, новина. Ако скъсаш или загубиш

грамота

та си, ще съжаляваш за надменността си. Ако насън ти връчваш

грамота

някому, значи ще благодариш за оказаната ти помощ.

ГРАМОТА

- Ако сънувате, че получавате, четете или държите в ръка

грамота

- добро бъдеще ви очаква.
Ако те награждават, някой ще разгласи документи, пряко свързани с теб.
Ако получаваш четеш или държиш в ръка, е добър знак, защото те очаква добро бъдеще.
Ако те награждават, някой ще разгласи документи, пряко свързани с теб.Ако получаваш четеш или държиш в ръка, е добър знак, защото те очаква добро бъдеще.
Ако сънувате, че получавате, четете или държите в ръка

грамота

— добро бъдеще ви очаква

0 гласа