☾ Съновник - да сънуваш Глух

Глух

, 2018-02-26 23:50:46
Глух

ГЛУХ

- ако си

глух

или недочуваш и нещо подобно - пази се от болест.

ГЛУХ

- да видиш насън, значи много новини ще научиш. Ако себе си сънуваш

глух

, пази здравето си и не се оставяй лесно да те мамят.

Глух

- че си | не оставяй да те измамят другите.

ГЛУХ

- себе си ако сънуваш значи болест.

Глух

че си ако сънуваш значи не трябва да се оставяш да те мамят

ГЛУХ

- Ако сънувате или говорите с

глух

- не се оставяйте да ви мамят другите; ако вие сте

глух

- болест.

ГЛУХ

- Пази се от лоша болест.

ГЛУХ

- че си - не се оставяй да те мамят другите.
Ако си, е знак за предстояща болест.
Ако говориш с

глух

човек, не трябва да се оставяш другите да те мамят.
Ако си, е знак за предстояща болест.Ако говориш с

глух

човек, не трябва да се оставяш другите да те мамят.
Ако сънувате или говорите с

глух

— не се оставяйте да ви мамят другите; ако вие сте

глух

— болест

0 гласа