☾ Съновник - да сънуваш Гише

ГИШЕ

, 2018-06-29 22:41:42
ГИШЕ

ГИШЕ

- ако в съня си работиш или чакаш на

гише

, значи ще те затрупат с огромно количество досадна, еднообразна и нископлатена работа.

ГИШЕ

- Ако сънувате, че работите на

гише

- добър признак за тези, конто не се занимават с бизнес; ако работите на него с пари - ще загубите пари.
Ако сънувате, че работите на

гише

— добър признак за тези, конто не се занимават с бизнес; ако работите на него с пари — ще загубите пари

0 гласа