☾ Съновник - да сънуваш Гердан

ГЕРДАН

, 2018-06-11 07:33:22
ГЕРДАН

ГЕРДАН

- ако носиш насън, ще се влюбиш. Ако сънуваш, че някой ти подарява

гердан

, ще чуеш любовно признание. Ако в съня ти

гердан

ът се скъса и разпилее, ще загубиш любимия си.

ГЕРДАН

- Ако сънувате

гердан

- често е знак на злословия, на одумване; ако е от перли - женски свади; ако е златен - очакват ви разочарования; ако е от диаманти - предупреждение към вас да се предпазвате от горделивостта си.
Често е знак за злословия или одумвания.
Ако видиш, предвещава изморително, но изгодно занятие. Ако носиш, ще се обвържеш с изключително надменен човек, който обаче държи много на теб.
Ако носиш заедно с други украшения със скъпоценни камъни, очаквай слава, успех, почит и трудолюбие.
Ако е от злато, те очакват разочарования.
- от диаманти, е предупреждение да се предпазиш от собствената си горделивост.
- от перли, очаквай женски свади.
Ако сънуваш с многоцветни камъни, значи трудът ти няма да отиде напразно.
Често е знак за злословия или одумвания.Ако видиш, предвещава изморително, но изгодно занятие.Ако носиш, ще се обвържеш с изключително надменен човек, който обаче държи много на теб.Ако носиш заедно с други украшения със скъпоценни камъни, очаквай слава, успех, почит и трудолюбие.Ако е от злато, те очакват разочарования.- от диаманти, е предупреждение да се предпазиш от собствената си горделивост.- от перли, очаквай женски свади.Ако сънуваш с многоцветни камъни, значи трудът ти няма да отиде напразно.
Ако сънувате

гердан

— често е знак на злословия, на одумване; ако е от перли — женски свади; ако е златен — очакват ви разочарования; ако е от диаманти — предупреждение към вас да се предпазвате от горделивостта си

2 гласа