☾ Съновник - да сънуваш Гвоздей

ГВОЗДЕЙ

, 2018-07-09 10:51:24
ГВОЗДЕЙ

ГВОЗДЕЙ

- ако забиваш насън, ще имаш проблеми в работата и в секса. Ако го забиваш в ковчег, ще се радваш на здраве и щастие. Ако вадиш

гвоздей

(особено ако е ръждив), някой ще успее да ти навреди. Ако купуваш гвоздеи, ще си спечелиш неприятели. Ако забиеш

гвоздей

накриво, ще умилостивиш или отклониш злонамереността на някой конкурент.
Ще чуеш злословия по свой адрес от близки и роднини

ГВОЗДЕЙ

- Ако сънувате

гвоздей

- радост; ако го забивате - ще преживеете неуспех; ако са много и ги носите - промяна в живота ви.

Гвоздей

- роднини и приятели ще те одумват заради голямата ти небрежност.

Гвоздей

- Когато е свързан с положени усилия, означава успех. Внимавайте за затруднения, идващи отвън.

Гвоздей

- вж. Пирон
Ако забиваш насън, ще имаш проблеми в работата и в секса.
Ако го забиваш в ковчег, ще се радваш на здраве и щастие.
Ако вадиш

гвоздей

(особено ако е ръждив), някой ще успее да ти навреди.
Ако купуваш гвоздеи, ще си спечелиш неприятели.
Ако забиеш

гвоздей

накриво, ще омилостивиш или отклониш злонамереността на някой конкурент.
Когато е свързан с положени усилия, означава успех. Внимавайте за затруднения, идващи отвън.
- вж. Пирон Ако забиваш насън, ще имаш проблеми в работата и в секса.Ако го забиваш в ковчег, ще се радваш на здраве и щастие.Ако вадиш

гвоздей

(особено ако е ръждив), някой ще успее да ти навреди.Ако купуваш гвоздеи, ще си спечелиш неприятели.Ако забиеш

гвоздей

накриво, ще омилостивиш или отклониш злонамереността на някой конкурент.
Ако сънувате

гвоздей

— радост; ако го забивате — ще преживеете неуспех; ако са много и ги носите — промяна в живота ви

0 гласа