☾ Съновник - да сънуваш Гайка

ГАЙКА

, 2018-08-07 07:55:11
ГАЙКА

ГАЙКА

- да видиш или да намериш насън, е знак, че ще намериш верен помощник. Да видиш болт и

гайка

заедно, е обещание за много успехи в работата.

ГАЙКА

- Ако сънувате

гайка

- ще загубите кредит, който ще трябва да възстановявате трудно.
Ако видиш, значи препятствията на пътя ти са преодолими, но трябва да мобилизираш цялата си воля, ловкост и хитрост.
Ако сънуваш, ще загубиш кредит, който много трудно ще възстановяваш.
Ако видиш, значи препятствията на пътя ти са преодолими, но трябва да мобилизираш цялата си воля, ловкост и хитрост.Ако сънуваш, ще загубиш кредит, който много трудно ще възстановяваш.
Ако сънувате

гайка

— ще загубите кредит, който ще трябва да възстановявате трудно

0 гласа