☾ Съновник - да сънуваш ГАВРА, ГАВРЕНЕ, ГАВРИШ

ГАВРА, ГАВРЕНЕ, ГАВРИШ

, 2018-04-16 09:13:25
ГАВРА, ГАВРЕНЕ, ГАВРИШ

ГАВРА, ГАВРЕНЕ, ГАВРИШ

- ли се с някого насън, наяве ще търсиш помощта и съдействието му, ще го молиш за извинение или ще се унижаваш пред него.

0 гласа