☾ Съновник - да сънуваш Габър

ГАБЪР

, 2017-07-28 10:21:10
ГАБЪР

ГАБЪР

- да видиш или да докоснеш

габър

ово дърво насън, е знак, че скоро ще се отдадеш на истинското си призвание. Ако отсечеш

габър

в съня си, завинаги се разделяш с мечтаното поприще.

ГАБЪР

- Ако сънувате

габър

- щастливи сте; ако го палите - бъдете внимателни.

Габър

- вж. Дърво
Да видиш или да докоснеш

габър

ово дърво насън, е знак, че скоро ще се отдадеш на истинското си призвание.
Ако отсечеш

габър

в съня си, завинаги се разделяш с мечтаното поприще.
- вж. ДървоДа видиш или да докоснеш

габър

ово дърво насън, е знак, че скоро ще се отдадеш на истинското си призвание.Ако отсечеш

габър

в съня си, завинаги се разделяш с мечтаното поприще.
Ако сънувате

габър

— щастливи сте; ако го палите — бъдете внимателни

1 гласа