☾ Съновник - да сънуваш Габаритни светлини

ГАБАРИТНИ СВЕТЛИНИ

, 2018-07-12 15:05:03
ГАБАРИТНИ СВЕТЛИНИ

ГАБАРИТНИ СВЕТЛИНИ

- подобен сън е предупреждение да не превишаваш правата си или допустимите норми на поведение, всяка непремерена крачка от твоя страна ще бъде строго санкционирана.
В съня са предупреждение да не превишаваш правата си или допустимите норми на поведение, всяка непремернена крачка от твоя страна ще бъде строго санкционирана.
В съня са предупреждение да не превишаваш правата си или допустимите норми на поведение, всяка непремернена крачка от твоя страна ще бъде строго санкционирана.

1 гласа