☾ Съновник - да сънуваш Въпрос

ВЪПРОС

, 2018-09-10 13:35:11
ВЪПРОС

ВЪПРОС

- ако насън трябва да отговаряш на

въпрос

и, а не можеш, ще се притесняваш и безпокоиш за себе си или за близък роднина. Ако успееш да отговориш, ще ти провърви, ще успееш. Ако ти задаваш

въпрос

и в съня си, ще получиш добри новини.

ВЪПРОС

- Ако сънувате, че задавате

въпрос

и - измъчва ви сторен от вас грях; ако друг го задава - материална загуба.
Ако задаваш, те измъчва сторен от теб грях. Ако задаваш

въпрос

а „Защо?", те очаква дълъг живот.
Ако на теб задават

въпрос

а „Защо?", ти предстои голяма печалба.
Ако друг задава някакъв

въпрос

, те очаква материална загуба.
Да си задавате някакъв

въпрос

на сън означава, че се съмнявате в себе си. Умението да си задавате

въпрос

и на сън води до душевно просветление.
Да сънувате, че някой Ви задава

въпрос

това значи, че имате информация, която трябва да споделите.
Ако задаваш, те измъчва сторен от теб грях.Ако задаваш

въпрос

а „Защо?", те очаква дълъг живот.Ако на теб задават

въпрос

а „Защо?", ти предстои голяма печалба.Ако друг задава някакъв

въпрос

, те очаква материална загуба.
Ако сънувате, че задавате

въпрос

и — измъчва ви сторен от вас грях; ако друг го задава — материална загуба

1 гласа