☾ Съновник - да сънуваш ВХОД

ВХОД

, 2018-09-05 15:50:48
ВХОД

ВХОД

- ако сънуваш

вход

на къща, значи ще се грижиш за семейството си, ще осигуряваш препитанието на близките си и ще издържаш домакинството. Ако е

вход

на църква, ще се грижиш за приятели, ще подпомагаш колегите си или ще окуражаваш хората, с които работиш.

0 гласа