☾ Съновник - да сънуваш ВСЛУШВАНЕ, ВСЛУШВАШ

ВСЛУШВАНЕ, ВСЛУШВАШ

, 2018-04-11 09:18:26
ВСЛУШВАНЕ, ВСЛУШВАШ

ВСЛУШВАНЕ, ВСЛУШВАШ

- ли се насън, значи ще усвояваш занаят, ще чиракуваш.

0 гласа