☾ Съновник - да сънуваш ВСЛУШВАНЕ, ВСЛУШВАШ

ВСЛУШВАНЕ, ВСЛУШВАШ

, 2018-09-09 13:00:50
ВСЛУШВАНЕ, ВСЛУШВАШ

ВСЛУШВАНЕ, ВСЛУШВАШ

- ли се насън, значи ще усвояваш занаят, ще чиракуваш.

0 гласа