☾ Съновник - да сънуваш Врява

ВРЯВА

, 2018-11-30 23:11:49
ВРЯВА

ВРЯВА

- ако чуваш в съня си, ще те замесят в скандал.
Ако чуеш нетърпима

врява

, значи в близко бъдеще участието ти в разговори ще се свежда единствено до изслушване на чужди самохвалства.
Ако чуеш нетърпима

врява

, значи в близко бъдеще участието ти в разговори ще се свежда единствено до изслушване на чужди самохвалства.

0 гласа