☾ Съновник - да сънуваш Врява

ВРЯВА

, 2018-06-11 19:06:45
ВРЯВА

ВРЯВА

- ако чуваш в съня си, ще те замесят в скандал.
Ако чуеш нетърпима

врява

, значи в близко бъдеще участието ти в разговори ще се свежда единствено до изслушване на чужди самохвалства.
Ако чуеш нетърпима

врява

, значи в близко бъдеще участието ти в разговори ще се свежда единствено до изслушване на чужди самохвалства.

0 гласа