☾ Съновник - да сънуваш Вретено

Вретено

, 2018-03-19 10:47:27
Вретено

ВРЕТЕНО

- късмет, голяма любов и чудесни преживявания.

Вретено

- въртиш | ще се разтревожиш.
Голяма любов.

ВРЕТЕНО

- Ако сънувате

вретено

- ще се тревожите; ако се убодете на него - голяма любов, бързо щастие и успех.

ВРЕТЕНО

- - ще се разтревожиш.
Ако видиш е знак, че силно ще се разтревожиш за нещо.
Ако се убодеш на него, ще срещнеш голямата си любов, ще постигнеш бърз успех и щастие.
Видиш ли в съня си

вретено

, значи работата ти ще те прави щастлив. Сънуваш ли, че държиш

вретено

или предеш с него, значи трябва да се пазиш от инцидент причинен от остър предмет.
Ако видиш е знак, че силно ще се разтревожиш за нещо.Ако се убодеш на него, ще срещнеш голямата си любов, ще постигнешбърз успех и щастие.
Ако сънувате

вретено

— ще се тревожите; ако се убодете на него — голяма любов, бързо щастие и успех

0 гласа