☾ Съновник - да сънуваш ВРАГ, ВРАГОВЕ

ВРАГ, ВРАГОВЕ

, 2018-07-02 00:40:04
ВРАГ, ВРАГОВЕ

ВРАГ, ВРАГОВЕ

- свои ако видиш насън, предстоят ти трудни преговори и увещания. Ако сънуваш, че говориш с враговете си, внимавай, изневиделица ще ти стоварят съкрушителен удар.

2 гласа