☾ Съновник - да сънуваш Враг

Враг

, 2018-03-13 07:31:38
Враг

ВРАГ

- ако видиш някой твой

враг

- ще отминеш големи неприятности и кавги. Ако прегръщаш или целуваш

враг

а си насън-на хубаво е,ще се сдобриш с приятел или ще за твърдиш още повече старо приятелство.

ВРАГ

- Ако вие го побеждавате, ще преодолеете житейските си проблеми. А ако той ви победи - в работата ви чакат неудачи.
Ако видите своя

враг

в съня си, е знак за противоположни идеи и противоречащи си становища. Също така е знак за нещо, което отричате или някой, който отхвърляте.

Враг

овете също са символ на вътрешен конфликт.Ако сънувате че се пазарите за нещо с

враг

а си, означава че скоро ще разрешите някакъв вътрешен или реален проблем.
Ако сънуваш

враг

, ще избегнеш големи неприятности; ако целунеш или прегърнеш

враг

а си насън-ще се сдобиеш с приятел.

ВРАГ

- Ако сънувате, че имате

враг

- ще избегнете неприятности; ако го целувате, прегръщате - ще се сдобрите с приятел; ако бягате след него - щастие; ако бягате от него - ще изпитате страх.
Ако бягаш от него, ще изпиташ страх.
Ако бягаш след него, е знак за предстоящо щастие.
Ако имаш, ще избегнеш неприятности.
Ако сънуваш

враг

а си, ще се разминеш с големи неприятности.
Ако прегръщаш

враг

а си, ще спечелиш нови приятели, или ще се одобриш с приятел.
Видиш ли насън свои

враг

ове, значи те очакват трудни увещания и преговори. Сънуваш ли, че говориш с

враг

овете си, означава че неочаквано ще бъдеш изненадан със съкрушителен удар.
Ако бягаш от него, ще изпиташ страх.Ако бягаш след него, е знак за предстоящо щастие.Ако имаш, ще избегнеш неприятности.Ако сънуваш

враг

а си, ще се разминеш с големи неприятности.Ако прегръщаш

враг

а си, ще спечелиш нови приятели, или ще се одобриш с приятел.
Ако сънувате, че имате

враг

— ще избегнете неприятности; ако го целувате, прегръщате — ще се сдобрите с приятел; ако бягате след него — щастие; ако бягате от него — ще изпитате страх

10 гласа