☾ Съновник - да сънуваш Войска

Войска

, 2018-03-22 17:58:31
Войска

ВОЙСКА

- внимавай,пази се от огън или пожар.
По същността си

войска

та е символ на борбата срещу силите на злото, срещу „чудовищата" и „драконите", които ни застрашават.

Войска

та е сляпа, неудържима, непобедима сила. Тя притежава анонимна мощ. Може да представлява ефективните сили, както и съвкупността на инстинктите ни. В съня тя почти винаги означава, че страдаме от вътрешни конфликти.

Войска

та в поход показва, че сънуващият е атакуван от своето несъзнавано. Когато се бият две войски, значението е ясно - съществува битка между противоположни сили в личността. Налице е двойственост, противопоставяне, афективно напрежение и най-вероятно тревожност.

Войска

та - и оръжието - са фалически символи. Оръжието пробожда, дупчи, насилва. В по-положителен смисъл

войска

та може да олицетворява могъществото на Бащата, само че силата му е деспотична и кастрираща. При жените армията и оръжието понякога символизират страха от изнасилване (на личността) и страха да бъдеш „премазан" от друг. Армията в поход често е синоним на Анимус. Тогава трябва да се анализира контекстът на съня и да се види дали армията е дисциплинирана, или не, дали е приятелска или вражеска. Дали не напомня за бандити, които символизират неразвития, недиференциран и отрицателен Анимус.
Сънуваш ли

войска

, пази се от пожар!

ВОЙСКА

- Ако сънувате

войска

- пазете дома си от пожар; ако е на поход - ще потушите пожара. Ако гледаш, пази дома си от пожар.
Ако е тръгнала на поход, предвещава пожар вкъщи, който ще потушиш.
Ако гледаш движещо се войсково подразделение, за старите хора предвещава нови болести, а за останалите - грижи, безпокойства и печал.
Ако сънуваш

войска

, ще чуеш важна новина. Ако сънуваш себе си като артилерист, ще понесеш съществени материални загуби.
Ако гледаш, пази дома си от пожар.Ако е тръгнала на поход, предвещава пожар вкъщи, който ще потушиш.Ако гледаш движещо се войсково подразделение, за старите хора предвещава нови болести, а за останалите - грижи, безпокойства и печал.
Ако гледаш, пази дома си от пожар.Ако е тръгнала на поход, предвещава пожар вкъщи, който ще потушиш.Ако гледаш движещо се войсково подразделение, за старите хора предвещава нови болести, а за останалите - грижи, безпокойства и печал.
Ако сънувате

войска

— пазете дома си от пожар; ако е на поход — ще потушите пожара

0 гласа