☾ Съновник - да сънуваш Воденица

Воденица

, 2018-06-20 10:56:57
Воденица

ВОДЕНИЦА

- застой в живота, скука и тъга. Не предприемай нищо.

Воденица

- вятърна | вреда от измама. - с камъни мели брашно | щастие,богатство и увеличение на семейството.
Ще чуете как близките и приятелите ви говорят неверни неща зад гърба ви

ВОДЕНИЦА

- вятърна ако сънуваш значи препятствие.

Воденица

на вода ако сънуваш, че имаш но на добра река значи добив.

Воденица

че мели ако сънуваш значи живот и смущение

ВОДЕНИЦА

- Ако сънувате

воденица

- предстои ви препятствие; ако работите в нея - ще спечелите пари; ако мелите в нея брашно - ще ви притеснят.

ВОДЕНИЦА

- Ще се сдобиеш с нещо ценно.

ВОДЕНИЦА

- вятърна, ако видиш - вреда от измама ще имаш; с камъни как мели брашно - щастие, богатство и увеличение на семейството ще имаш.
Ако сънуваш, е знак за повишено внимание, тъй като те очакват препятствия и неприятни изненади.
Ако е вятърна, очаквай някаква пречка или препятствие.
Ако гледаш отдалеч, ще постигнеш някакъв успех.
Ако имаш на добра река, значи придобивка.
Ако мели, животът ти няма да е без смущения.
Ако мели брашното с камъни, те очаква богатство и увеличение на семейството.
Ако мелиш в нея брашно, ще те притесняват за нещо.
Ако по нея тече вода и тя работи, чака те придобивка и добър живот.
Ако работиш в нея. ще спечелиш пари.
Видиш ли

воденица

насън, значи ти предстои забогатяване. Видиш ли се насън като воденичар, означава че трудът ти ще бъде възнаграден както подобава.
Ако сънуваш, е знак за повишено внимание, тъй като те очакват препятствия и неприятни изненади.Ако е вятърна, очаквай някаква пречка или препятствие.Ако гледаш отдалеч, ще постигнеш някакъв успех.Ако имаш на добра река, значи придобивка.Ако мели, животът ти няма да е без смущения.Ако мели брашното с камъни, те очаква богатство и увеличение на семейството.Ако мелиш в нея брашно, ще те притесняват за нещо.Ако по нея тече вода и тя работи, чака те придобивка и добър живот.Ако работиш в нея. ще спечелиш пари.
Ако сънувате

воденица

— предстои ви препятствие; ако работите в нея — ще спечелите пари; ако мелите в нея брашно — ще ви притеснят

0 гласа