☾ Съновник - да сънуваш Влак

Влак

, 2018-06-14 10:41:11
Влак

ВЛАК

- ако чакаш

влак

на гара или го гониш ще настъпи объркване, влошаване в личните ти отношения.Ако пътуваш с

влак

- нещо желано от тебе няма да се сбъдне и някой ще те измами. Ако си изпуснал

влак

- пълен провал на плановете ти.
Вече срещахме този съвременен символ. Тук ще поговорим за железниците поради значителната роля, която играят в сънищата. Тълкуването на сънища с

влак

ове е доста лесно. Често е достатъчно да извършим съответната „транспозиция". Гарата например е отправна точка към пътешествие. Освен ако не пристигаме на гара. Така че можем да заминаваме в различни посоки (на живота ни) или да сме достигнали до определен етап. В първия случай трябва да се анализира кон-" текстът на гарата. Голяма ли е? Гъмжи ли от хора, има ли много

влак

ове, за да бъде символ на големи вътрешни възможности за избор и решение? Или, напротив, е изоставена и олицетворява вътрешен живот, изпразнен от жизнения си потенциал, тъпчене на място, след като никакъв

влак

не тръгва оттам? По същия начин разглеждаме и контекста на гарата, на която пристигаме. Самият

влак

е символ на нашата еволюция. Той е средството за ефективното ни и интелектуално .пътуване. Символизира и социалния, колективния живот. Понякога неумолимо се движи, локомотивът става неуправляем, машинистът е неопитен. Това означава, че сме завлечени въпреки съзнателната ни воля към „пътешествия", които биха могли да бъдат пагубни. Закъсненията и грешките са свръх разпространени в сънищата. Закъсняваме за

влак

а, изпускаме го, бъркаме перона, озоваваме се в купе, в което нямаме право да пътуваме, и пр. Тези сюжети често изразяват чувство за безсилие, за малоценност, за вина. Те могат да показват и до каква степен сънуващият пропуска „удобните случаи", които, му предлага животът. Контрольорите също нерядко населяват сънищата ни. Те символизират онзи, който „ни държи сметка", и са една от формите на Свръхаза. Случва се и

влак

ът да е претъпкан. Това може да се преведе като трудност в приобщаването ни към социалния живот. Ако сънуващият не успява да се качи на

влак

а, да „си намери място сред тълпата", той най-вероятно лесно отстъпва в живота от страх да не загуби състезанието. Така че

влак

ът в сънищата сочи нашите успехи, провали, принуди, тревоги: А всъщност не е ли той съвременната версия на Дракона?
Ако насън чакаш

влак

, ще се възцари неопределеност в личните ти отношения; ако пътуваш с

влак

-неизпълнено желание или измама; ако изпуснеш

влак

-пълен провал на личните ти планове.

ВЛАК

- ако сънуваш значи явяване на желание и достигането му

ВЛАК

- Ако сънувате

влак

- във вас ще се яви желание и вие ще го постигнете; ако го чакате на гара - ще уточните личните си взаимоотношения с приятел; ако пътувате с него - няма да се изпълни желанието ви; ако го изпуснете - ще провалят личните ви планове.

Влак

- Индивидуално и колективно пътешествие през живота. Пътувате между сцени и събития.
Символ на бягството.
Ако сънуваш, означава достигане на появило се у теб желание. Ако е с вагони, ще предприемеш пътуване, по време на което леко ще се разболееш, но желанието ти ще се сбъдне и пътуването ще бъде успешно.
Ако минава покрай теб, означава, че надеждите ти няма да се сбъднат.
Ако пътуваш с него, някой ще се опита да те измами, или няма да се изпълни някакво твое желание.
Ако сядаш във

влак

или пътуваш с него, означава, че отношенията към сегашния ти сексуален партньор започват да охладняват.
Ако изпуснеш, е лошо предзнаменование
- ще претърпиш провал във всичките си начинания.
Ако слизаш или скачаш от

влак

, е знак за неочаквана опасност. Необходимо е да се концентрираш по-добре през следващите дни.
Ако чакаш, е знак за нестабилни лични връзки. Може би е дошло време да вкараш в ред тези отношения.
Видиш ли в съня си движещ се

влак

, значи че ти предстои да се радваш на успехите и плодовете от добре свършена работа. Ако насън изпуснеш

влак

, значи ще изпуснеш късмета си и голям шанс.
Видиш ли се насън, че пътуваш във

влак

първа класа значи ти предстои скъпа покупка или подарък, ако пътуваш в първа класа

влак

, но без билет, значи лъжеш самият себе си и околните също, а ако пътуваш във втора класа

влак

, значи трябва да се освободиш от комплексите си. Сънуваш ли неподвижен

влак

, значи работата ти е в застой, а пътуваш ли във

влак

, значи ти предстои скоростно развитие.
Видиш ли си в съня си, че

влак

прегазва човек , значи трябва да споделиш на някой за тревогите си и мислите си, защото иначе ще се натовариш още повече и ще се депресираш. Видиш ли насън, че бързаш за

влак

, значи ти предстои да научиш новини, а сънуваш ли че тичаш много бързо след

влак

и с много усилия, значи си изостанал с работата си.
Сънуваш ли, че си участник във

влак

ова катастрофа, значи ще настъпи провал в начинанията ти.
Индивидуално и колективно пътешествие през живота. Пътувате между сцени и събития.
Символ на бягството.Ако сънуваш, означава достигане на появило се у теб желание.Ако е с вагони, ще предприемеш пътуване, по време на което леко ще се разболееш, но желанието ти ще се сбъдне и пътуването ще бъде успешно.Ако минава покрай теб, означава, че надеждите ти няма да се сбъднат.Ако пътуваш с него, някой ще се опита да те измами, или няма да се изпълни някакво твое желание.Ако сядаш във

влак

или пътуваш с него, означава, че отношенията към сегашния ти сексуален партньор започват да охладняват.Ако изпуснеш, е лошо предзнаменование- ще претърпиш провал във всичките си начинания.Ако слизаш или скачаш от

влак

, е знак за неочаквана опасност. Необходимо е да се концентрираш по-добре през следващите дни.Ако чакаш, е знак за нестабилни лични връзки. Може би е дошло време да вкараш в ред тези отношения.
Символ на бягството.Ако сънуваш, означава достигане на появило се у теб желание.Ако е с вагони, ще предприемеш пътуване, по време на което леко ще се разболееш, но желанието ти ще се сбъдне и пътуването ще бъде успешно.Ако минава покрай теб, означава, че надеждите ти няма да се сбъднат.Ако пътуваш с него, някой ще се опита да те измами, или няма да се изпълни някакво твое желание.Ако сядаш във

влак

или пътуваш с него, означава, че отношенията към сегашния ти сексуален партньор започват да охладняват.Ако изпуснеш, е лошо предзнаменование- ще претърпиш провал във всичките си начинания.Ако слизаш или скачаш от

влак

, е знак за неочаквана опасност. Необходимо е да се концентрираш по-добре през следващите дни.Ако чакаш, е знак за нестабилни лични връзки. Може би е дошло време да вкараш в ред тези отношения.
Символ на бягството.Ако сънуваш, означава достигане на появило се у теб желание.Ако е с вагони, ще предприемеш пътуване, по време на което леко ще се разболееш, но желанието ти ще се сбъдне и пътуването ще бъде успешно.Ако минава покрай теб, означава, че надеждите ти няма да се сбъднат.Ако пътуваш с него, някой ще се опита да те измами, или няма да се изпълни някакво твое желание.Ако сядаш във

влак

или пътуваш с него, означава, че отношенията към сегашния ти сексуален партньор започват да охладняват.Ако изпуснеш, е лошо предзнаменование- ще претърпиш провал във всичките си начинания.Ако слизаш или скачаш от

влак

, е знак за неочаквана опасност. Необходимо е да се концентрираш по-добре през следващите дни.Ако чакаш, е знак за нестабилни лични връзки. Може би е дошло време да вкараш в ред тези отношения.
близък щети говори зад гърба

7 гласа