☾ Съновник - да сънуваш Владика

Владика

, 2018-06-21 17:13:23
Владика

ВЛАДИКА

- пази се от нечие лукавство.

ВЛАДИКА

- да видиш в съня си, значи ще бъдеш измъчван и терзан от всевъзможни изкушения или съмнения. Себе си ако сънуваш като

владика

, скоро ще се покажеш в лоша светлина пред приятелите си или в службата.

ВЛАДИКА

- ако сънуваш значи дявол
Ако сънуваш, очаквай дяволът да се опита да обърка житейските ти дела.
Ако сънуваш, очаквай дяволът да се опита да обърка житейските ти дела.

0 гласа