☾ Съновник - да сънуваш Вишни

Вишни

, 2018-06-18 16:05:23
Вишни

ВИШНИ

- ако ядеш

вишни

- ще имаш доста грижи по нещо. Ако береш

вишни

или откъсваш вишна - оскърбление от някого.

ВИШНИ

- Колегите и приятелите ще ви уважават. Ако плодовете са зелени - очаквайте много пари.
Ще ви налегнат грижи

ВИШНИ

- ако береш насън значи оскърбление.

Вишни

ако сънуваш показва щастие.

Вишни

ако сънуваш че ядеш показва ти старост или че няма да придобиеш обещаното а понякога грижи или нещастие.

Вишни

ако ядеш насън значи грижа

ВИШНИ

- Ще се разминеш с много беди.
Сънуваш ли, че береш или купуваш узрели

вишни

, значи ти предстои любовна, чувствена връзка. Видиш ли насън, че ядеш вишна, значи ти предстои да се нервираш. Сънуваш ли, че сечеш вишнево дърво, значи няма да получиш каквото ти е било обещано. А ако сънуваш, че береш или видиш неузрели

вишни

, значи не трябва да вярваш на любовни обещания и думи.

1 гласа