☾ Съновник - да сънуваш ВИСОКОМЕРЕН

ВИСОКОМЕРЕН

, 2018-06-16 03:15:23
ВИСОКОМЕРЕН

ВИСОКОМЕРЕН

- ако се сънуваш, ще бъдеш изправен пред сложна дилема. Друг ако е

високомерен

в съня ти, изчакай, преди да вземеш окончателно решение или да дадеш решаващ отговор.

2 гласа