☾ Съновник - да сънуваш Високоговорител

ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

, 2018-04-13 15:26:56
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

- ако видиш в съня си и чуеш някой да говори по него, значи трябва да се съсредоточиш върху работата си и да не допускаш да те отклонят от нея. Ако ти говориш по

високоговорител

, значи волно или неволно ще издадеш някаква тайна.

ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

- Ако сънувате, че говорите по

високоговорител

- обичат ви искрено; ако от него чувате говор - ще се изплъзне и последния ви шанс.
Ако говориш по него, е знак, че хората, на които държиш, те обичат искрено.
Ако бръмчи над главата ти и изпитваш желание от него да зазвучи музика, ще бъдеш принуден(а) да изтърпиш общуването с човек, чиито маниери и приказки ще опънат нервите ти докрай.
Ако от него чуваш говор, ще се изплъзне и последният ти шанс за успех в някакво начинание.
Ако говориш по него, е знак, че хората, на които държиш, те обичат искрено.Ако бръмчи над главата ти и изпитваш желание от него да зазвучи музика, ще бъдеш принуден(а) да изтърпиш общуването с човек, чиито маниери и приказки ще опънат нервите ти докрай.Ако от него чуваш говор, ще се изплъзне и последният ти шанс за успех в някакво начинание.
Ако сънувате, че говорите по

високоговорител

— обичат ви искрено; ако от него чувате говор — ще се изплъзне и последния ви шанс

3 гласа