☾ Съновник - да сънуваш ВЖИВЯВАНЕ, ВЖИВЯВАШ

ВЖИВЯВАНЕ, ВЖИВЯВАШ

, 2018-04-21 07:01:16
ВЖИВЯВАНЕ, ВЖИВЯВАШ

ВЖИВЯВАНЕ, ВЖИВЯВАШ

- ли се насън, значи имаш чисти помисли и намерения. Ако друг се вживява, ще имаш добър, но глуповат приятел.

1 гласа