☾ Съновник - да сънуваш Вечнозелен

ВЕЧНОЗЕЛЕН

, 2018-04-02 02:32:54
ВЕЧНОЗЕЛЕН

ВЕЧНОЗЕЛЕН

- ако насън видиш

вечнозелен

и храсти или дървета, значи ще имаш спокойни, мъдри и ведри старини. Ако ходиш сред

вечнозелен

и растения или ги докосваш, ще се радваш на крепко здраве и ще доживееш до дълбока старост.
Ако насън видиш

вечнозелен

и храсти или дървета, значи ще имаш спокойни, мъдри и ведри старини.
Ако ходиш сред

вечнозелен

и растения или ги докосваш, ще се радваш на крепко здраве и ще доживееш до дълбока старост.
Ако насън видиш

вечнозелен

и храсти или дървета, значи ще имаш спокойни, мъдри и ведри старини.Ако ходиш сред

вечнозелен

и растения или ги докосваш, ще се радваш на крепко здраве и ще доживееш до дълбока старост.

3 гласа