☾ Съновник - да сънуваш Ватман

ВАТМАН

, 2018-08-29 12:42:16
ВАТМАН

ВАТМАН

- ако видиш насън или разговаряш с него, значи ще се домогваш до благоразположението на хора, от които зависиш. Ако сънуваш себе си като

ватман

, значи си готов да поемеш нещата в свои ръце и да се захванеш със самостоятелен бизнес.

ВАТМАН

- Ако сънувате или говорите с

ватман

- времето е добро да си получите наследството; ако сте вие - лъжа, ще се срамувате от вашето семейство за постъпка, която сте направили.
Ако сънуваш или говориш с него, ще настъпи подходящо време да получиш наследството си.Ако си, ще се срамуваш пред семейството си от твоя постъпка, вероятно свързана с някаква лъжа.
Ако сънувате или говорите с

ватман

— времето е добро да си получите наследството; ако сте вие — лъжа, ще се срамувате от вашето семейство за постъпка, която сте направили

0 гласа