☾ Съновник - да сънуваш Буря

Буря

, 2018-06-14 18:14:07
Буря

БУРЯ

- сънуваш ли

буря

, циклон или нещо подобно знай, че ще бъдеш победител в трудна битка, която си започнал сам.

БУРЯ

- ако гледаш насън, очакват те много неприятности. Ще ти се наложи да оправяш фаталните последици от чужда работа.

Буря

- върлува | пази се лоши новини ще чуеш.
Ще ви се сбъднат всички желания и мечтите ви ще станат реалност Ако в съня ти има

буря

, ще излезеш победител в битка, която си започнал сам.

БУРЯ

- ако сънуваш, значи напаст, беда и клевета.

БУРЯ

- Ако сънувате

буря

- вероятно в живота ви нещо няма да бъде наред по отношение на чувствата или на професията ви; ако има светкавици - ще имате голям успех; ако тя стихва - тревогите ви ще изчезнат постепенно и любовта ви ще се възроди; ако се криете от нея - следете внимателно сделките си; ако се страхувате от нея - ще излезете победител в битка, която сте започнали сами; ако я гледате от безопасно място - доверете се, за да намерите покой; ако е в морето - щастие и любов; ако сте в море по време на

буря

- оставете ненужната за вас работа.

Буря

- грижи.
Символ на емоционалния взрив.Ако сънуваш, е знак за открита заплаха и опасност, за напаст, беда и кле­вета.Най-общо ти показва, че нещо в живота ти, в чувствата и в профе­сията ти не е наред. Но ако в момента водиш някаква борба, било то слу­жебна или духовна, победата ще спечелиш ти.Ако се криеш от нея, трябва да обърнеш по-голямо внимание на сделки­те си и да ги следиш по-отблизо.Ако я гледаш от безопасно място, ще трябва да се довериш на някого, за да намери душата ти покой.Ако я наблюдаваш през прозорец, означава, че опасност застрашава ня­кого от твоето обкръжение.Ако попаднеш в нея, бъди предпазлив, защото точно ти си застрашен от сериозна опасност.Ако е със светкавици, ще постигнеш голям успех.Ако стихва, тревогите ти постепенно ще изчезнат и любовта ти ще севъзроди.Ако се страхуваш от нея, ще излезеш победител от битка, която ти си предизвикал.Морска ако сънуваш, ти предстои щастие и любов.Ако си в морето и попаднеш в

буря

, е препоръка да оставиш ненужната в момента работа.
радост
този символ се счита за божествено проявление. Ако сте изплашени от мълния или гръм – свидетелства, че не водите праведен живот, затова се счита за предупреждение отгоре. Отнесете се внимателно към своите желания и страсти.

2 гласа