☾ Съновник - да сънуваш Бунище

БУНИЩЕ

, 2018-07-10 03:27:38
БУНИЩЕ

БУНИЩЕ

- ако видиш насън, неочаквано ще получиш голяма сума пари, ще те споходи голям късмет или ще наследиш богат роднина. Ако газиш из

бунище

то, чакат те неприятности, свързани с имот.

БУНИЩЕ

- Ако сънувате

бунище

- предзнаменование за благополучие, но трябва да се пазите от някои хора около вас.
Ако сънуваш, означава, че хората ти нямат доверие и не те уважават по­ради многото глупости, които си извършил. Друго тълкуване - благополу­чието ще те съпътства само ако успееш да се опазиш от някои хора око­ло теб.
Ако сънувате

бунище

— предзнаменование за благополучие, но трябва да се пазите от някои хора около вас

1 гласа