☾ Съновник - да сънуваш БРЕМЕННА

БРЕМЕННА

, 2018-04-21 11:42:11
БРЕМЕННА

БРЕМЕННА

- ако видиш в съня си, значи ще срещнеш голяма пречка в работата си. Себе си ако сънуваш

бременна

, предстои ти дълъг период на трудности и неуспехи.

БРЕМЕННА

- ако сънуваш, значи пречка.

БРЕМЕННА

- Неприятности с кариерата.

10 гласа