☾ Съновник - да сънуваш Брадва

Брадва

, 2018-03-03 13:33:40
Брадва

БРАДВА

- чест.

БРАДВА

- в съня е знак за смъртна опасност. Ако купуваш, държиш или точиш

брадва

насън, животът на някой твой близък е сериозно застрашен.

Брадва

- вдигаш нагоре и замахваш с нея | добри успехи.
Дебне те опасност!

БРАДВА

- Ако сънувате

брадва

- животът ви е в опасност; ако замахнете с нея - това ви гарантира успех; ако работите с нея - вас ви дебне някаква опасност; ако я забивате в дърво - ще ви посети стар ваш приятел; ако я продавате или купувате - опасността е на вашата врата.

Брадва

- смущение и живот в опасност; - ако я вдигаш и размахваш с нея-добри успехи ще постигнеш.

БРАДВА

- ако сънуваш - опасност за живота; ако вдигаш нагоре и махаш с нея - добри успехи ще постигнеш.

Брадва

- Разногласие с приятели и познати.
Разногласие с приятели и познати.
Ако сънуваш, е предупреждение, че животът ти е в опасност.Друго тълкуване - ще получиш нужната подкрепа.Ако я вдигаш нагоре и замахваш с нея, е гаранция, че ще постигнеш доб­ри успехи в това, което си захванал.Ако е подпряна или лежи, трябва да отхвърлиш всичките си съмнения и да направиш това, което трябва.Ако я забиваш в дърво, ти предстои среща със стар приятел.Ако продаваш или купуваш, е лош знак, защото някаква опасност вече е пред вратата ти.Ако работиш с нея, е предупреждение, че те дебне някаква опасност.Ако държиш в ръката си, сънят подсказва, че е дошло време за решител­ни действия.
Ако сънувате

брадва

— животът ви е в опасност; ако замахнете с нея — това ви гарантира успех; ако работите с нея — вас ви дебне някаква опасност; ако я забивате в дърво — ще ви посети стар ваш приятел; ако я продавате или купувате — опасността е на вашата врата

1 гласа