☾ Съновник - да сънуваш Бомбе

БОМБЕ

, 2018-09-21 16:35:00
БОМБЕ

БОМБЕ

- ако видиш или носиш насън, значи ще ти се подиграват.

Бомбе

- очаквай да те поканят на гости в близко време; - ако си слагате

бомбе

на главата- грижи.
Ако носиш, ще бъдеш възнаграден за усилията си.

0 гласа