☾ Съновник - да сънуваш Бобър

БОБЪР

, 2018-07-06 07:20:55
БОБЪР

БОБЪР

- в съня означава, че за постигане на успех ще се нуждаеш от много постоянство и търпение. Ако убиеш

бобър

и му вземеш кожата, ще те обвинят, че си надвишил правата или правомощията си.
Ако видите

бобър

да си строи стена, символизира амбиция и означава че ще постигнете успех чрез много работа. Време е да приложите идеите си в действие и да изгладите някакви различия с приятели и колеги. Ако се изолирате от тези хора, ще ви е по трудно да постигнете целите си. Подкрепата на хората около вас е от голямо значение.

БОБЪР

- Ако сънувате, гоните или бягате от

бобър

- очаква ви неизвестност в бъдеще.

Бобър

- Усилен труд, съответно възнаграден.
Усилен труд, съответно възнаграден.
Ако гониш или бягаш от него, очаква те неизвестно и несигурно бъдеще.
Ако сънувате, гоните или бягате от

бобър

— очаква ви неизвестност в бъдеще

4 гласа