☾ Съновник - да сънуваш Близнак

Близнак

, 2018-06-20 08:21:48
Близнак

БЛИЗНАК

- ако видиш насън

близнак

- пази се от приятел двуличник, а ако говориш с

близнак

- ще научиш нещо за близък човек. Ако сънуваш, че имаш

близнак

- в близките дни не предприемай важни решения.
Ако си видял насън близнаци, внимавай-някой от близките ти приятели е двуличник; ако говориш с близнаци-ще чуеш нещо за близък човек; ако си имал

близнак

насън-не се опитвай да решиш в този ден сериозни въпроси!

Близнак

- Анализирайте двете страни на проблема. Най-общо двойственост.
Ако видиш насън

близнак

, пази се от приятел двуличник, а ако говориш с

близнак

, ще научиш нещо за близък човек. Ако сънуваш, че имаш

близнак

, значи в близките дни не предприемай важни решения.
Анализирайте двете страни на проблема. Най-общо - двойственост.
пренатовареност в работата

0 гласа