☾ Съновник - да сънуваш БЛАГОДЕТЕЛ

БЛАГОДЕТЕЛ

, 2018-07-11 15:19:59
БЛАГОДЕТЕЛ

БЛАГОДЕТЕЛ

- че имаш, ако сънуваш, издава, че желанията ти надхвърлят реалните граници на възможностите ти и трябва по-трезво да прецениш ситуацията. Ако насън ти си

благодетел

, ще откриеш, че желанието ти да помогнеш на изпаднал в нужда приятел е имало прекалено висока цена и сега се нуждаеш от продължителна почивка.

6 гласа