☾ Съновник - да сънуваш БИЯ, БИЕНЕ, БОЙ

БИЯ, БИЕНЕ, БОЙ

, 2018-09-26 17:31:26
БИЯ, БИЕНЕ, БОЙ

БИЯ, БИЕНЕ, БОЙ

- биеш ли се насън с непознати, наяве непознати хора ще ти сторят зло; ако пък са познати, значи хората ще ти имат страха и ще ти се подчиняват. Ако биеш сам себе си, чака те пътуване. Ако биеш жена си, значи ще ти изневери, а ако тя те бие, чакай гости отдалеч. Ако насън биеш умрял, скоро ще извършиш голяма несправедливост.

1 гласа