☾ Съновник - да сънуваш Бетон

БЕТОН

, 2018-07-06 09:11:30
БЕТОН

БЕТОН

- ако видиш, бъркаш или изливаш, значи ще се стремиш към по-висок служебен пост с нечестни средства.

БЕТОН

- Ако сънувате

бетон

- очаквайте лоши новини; ако го бъркате - ще се забъркате в лоша сделка.
Ако сънуваш, очаквай лоши новини.Ако бъркаш, ще се забъркаш в лоша сделка
Ако сънувате

бетон

— очаквайте лоши новини; ако го бъркате — ще се забъркате в лоша сделка

0 гласа