☾ Съновник - да сънуваш Бенгалски огън

БЕНГАЛСКИ ОГЪН

, 2018-06-19 10:21:03
БЕНГАЛСКИ ОГЪН

БЕНГАЛСКИ ОГЪН

- ако видиш или палиш насън, ще постигнеш успех в рисковано или хазартно начинание, ще изпиташ удоволствие от пакости или забранени действия. Ако насън се опариш на

бенгалски огън

, бъди особено внимателен и предпазлив.
Ако видиш или палиш насън, ще постигнеш успех в рисковано или хазартно начинание, ще изпиташ удоволствие от пакости или забранени действия.Ако насън се опариш на

бенгалски огън

, бъди особено внимателен и предпазлив.

2 гласа