☾ Съновник - да сънуваш Беладона

БЕЛАДОНА

, 2018-09-16 21:52:41
БЕЛАДОНА

БЕЛАДОНА

- в съня издава тъмни мисли и тайна злонамереност към някой познат, който е предизвикал неудовлетворение или раздразнение у тебе. Ако садиш, купуваш или изобщо пипаш

беладона

, може вместо на него на себе си да причиниш зло или да си навлечеш сам неприятности.
В съня издава тъмни мисли и тайна злонамереност към някой познат, който е предизвикал неудовлетворение или раздразнение у тебе.Ако садиш, купуваш или изобщо пипаш

беладона

, може вместо на него да причиниш зло на себе си или да си навлечеш сам неприятности.

0 гласа