☾ Съновник - да сънуваш БЕДЕН

Беден

, 2018-03-19 09:55:55
Беден

БЕДЕН

- ако се сънуваш

беден

, ще получиш пари или ще имаш някакви облаги.
Ако се сънуваш

беден

, ще получиш пари.

0 гласа