☾ Съновник - да сънуваш БЕДЕН

Беден

, 2018-01-03 18:02:54
Беден

БЕДЕН

- ако се сънуваш

беден

, ще получиш пари или ще имаш някакви облаги.
Ако се сънуваш

беден

, ще получиш пари.

0 гласа