☾ Съновник - да сънуваш Балон

Балон

, 2018-03-22 09:20:57
Балон

БАЛОН

- ако сънуваш

балон

да се издига - очаква те някаква загуба, а ако

балон

ът пада надолу - кроиш нереални планове. Ако летиш с

балон

, ще успееш да убедиш някого да извърши нещо, от което ще имаш материална изгода.
Ако се издига в съня ти-очаквай загуба; ако пада надолу-значи кроиш нереални планове; ако летиш с

балон

-лесно ще убедиш някого да извърши нещо, от което ще имаш материална изгода.

БАЛОН

- Ако сънувате

балон

- неосъществими планове; ако се издига нагоре - лесно ще постигнете успех, но той няма да бъде траен, освен ако не положите големи усилия, за да го задържите; ако пада надолу - вие кроите нереални планове; ако е спукан - очаква ви загуба; ако летите с него - лесно ще убедите някого да извърши нещо, от което ще имате материална изгода; ако сънувате малко

балон

че - вие няма да бъдете богат.

БАЛОН

- който хвърчи - предстои ти раздяла; ако пътуваш (хвърчиш) с него - плановете ти ще се изпълнят със сигурни успехи.
Да видите

балон

и на сън това значи, че Вашите надежди да откриете любовта умират. Даден аспект от живота Ви ще тръгне на долу.

Балон

ите също представляват арогантност и прекалено високо мнение за Вас самите.
Да видите черни

балон

и на сън, то това е признак, че ще изпаднете в депресия.
Той символизира полета на духа, издигането нагоре, освобождаването и придвижването извън материалното.Ако сънуваш, ти показва, че плановете ти са неосъществими.Ако е въздухоплавателен, в близко време те очакват интересни събития.Ако е детски, е неприятен знак, защото означава, че няма да осъществиш плановете си, няма да бъдеш богат.- и е подхвърлян от вятъра, е знак за предстояща любовна раздяла, или че любовта ти няма да бъде споделена.Ако се издига нагоре, ще постигнеш нетраен успех и за да го превърнеш в траен, трябва да положиш не малко усилия.Ако се издигаш с

балон

, по аналогия може да очакваш подобни силни и сладостни вълнения в любовта.Ако летиш с

балон

, в недалечно бъдеще ще убедиш някого да извърши постъпка, от която ще имаш преди всичко материална изгода. При всички случаи това е знак за сигурен успех.Ако се спуска към земята, означава, че кроиш нереални планове.Ако е спукан, скоро ще претърпиш някаква загуба.Ако надуваш, скоро ще се влюбиш безумно и влюбеното ти въображение ще накичи обекта на любовта ти с такива качества, каквито той не притежава от самото си раждане.Ако сънуваш малко

балон

че, ще си останеш сиромах.

2 гласа