☾ Съновник - да сънуваш Баба

Баба

, 2018-06-14 02:56:16
Баба

БАБА

- клевета. Ако видиш насън стара жена - ще получиш съвет, ако се видиш като стара жена - ще узнаеш някаква тайна, ако сънуваш погребение на стара жена - нов човек вкъщи.

БАБА

- ако видиш в съня си, приеми предложената ти помощ или съвет от приятелите, за да успееш да довършиш започнатата работа. Ако е бодра и весела, скоро ще срещнеш нови приятели. Ако е тъжна или грохнала, някой от познатите ти ще се възползва нечестно от тебе. Ако е непозната, спазвай поетите обещания, а ако е собствената ти

баба

, чакай радостни новини. Себе си ако сънуваш като

баба

, ще узнаеш нечия тайна.

Баба

- си че гледаш | ще имаш семейна радост.
Ако видиш насън стара жена-ще получиш съвет; ако се видиш като стара жена-ще узнаеш някаква тайна; ако сънуваш погребение на стара жена-нов човек вкъщи.

БАБА

- си и дядо си, ако чуеш насън, че говорят, значи ще имаш печалба, която ще се използва от другиго.

Баба

си и дядо си заедно ако сънуваш, значи ти предстои непредвидена радост.

БАБА

- Ако сънувате

баба

- ще получите добър съвет; ако сънувате като

баба

- ще узнаете тайна, касаеща вас; ако сънувате погребението и - нов човек в къщата ви; ако е вашата

баба

-семейна радост; ако

баба

ви и дядо ви са заедно, ще спечелите пари; ако е като акушерка - ще ви измени добър приятел; ако ви говори - скандал; ако са много - неочаквани събития;

баба

ви и дядо ви ако говорят насън - ще получите наследство; ако се карат - непредвиден доход ще получите.

БАБА

- Голяма радост и успех в бизнеса.
Ако видиш в съня си, приеми предложената ти помощ или съвет от приятелите, за да успееш да довършиш започнатата работаАко видиш

баба

си, те очаква семейна радост.Ако ти говори, подготви се за някакъв скандал.Ако сънуваш

баба

, ще получиш добър съвет.Ако я сънуваш като акушерка - вж. Акушерка. Ако се сънуваш като

баба

, ще узнаеш тайна, която пряко те засяга.Ако сънуваш погребението й, ще се появи нов човек в къщата ти.

4 гласа