☾ Съновник - да сънуваш Ауспух

АУСПУХ

, 2018-09-12 08:47:08
АУСПУХ

АУСПУХ

- ако сънуваш, че

ауспух

ът е повреден, ще ти се наложи да се занимаваш със странични, незначителни неща, които само ще те изтощят. Ако е изправен и изпуска тъмен дим, надълго и нашироко ще обсъждат работата ти, за да ти търсят пропуски и недостатъци.
Повреден ако сънуваш, ще ти се наложи да се занимаваш със странични, незначителни неща, които само ще те изтощят.Ако е изправен и изпуска тъмен дим, надълго и нашироко ще обсъждат работата ти, за да ти търсят пропуски и недостатъци.
щастие и успех

1 гласа