☾ Съновник - да сънуваш Анкета

АНКЕТА

, 2018-09-03 04:09:00
АНКЕТА

АНКЕТА

- ако правиш насън, много хора ще се опитат да се намесят в работата ти. Ако тебе те анкетират или попълваш анкетен лист, предстоят ти досадни обяснения и уточнения на работното място или у дома.

АНКЕТА

- Ако сънувате, че попълвате, четете или носите

анкета

- ще научите добри и полезни за вас новини.
Ако четеш, попълваш или носиш, независимо каква, ще получиш добри и полезни за теб новини.
Ако сънувате, че попълвате, четете или носите

анкета

— ще научите добри и полезни за вас новини

0 гласа