☾ Съновник - да сънуваш Абитуриент

Абитуриент

, 2018-06-09 08:20:21
Абитуриент

АБИТУРИЕНТ

- ако ти си

абитуриент

ът - скорошно препятствие, а друг като

абитуриент

- лоша новина за него.

АБИТУРИЕНТ

- да видиш насън, значи тревоги, ако ти е близък, а ако не го познаваш - очаквай гости. Ти ако си

абитуриент

, предстоят ти изпитания.
Да се видиш насън като

абитуриент

означава скорошно препятствие пред теб; да видиш другиго като

абитуриент

- лоша новина за него.

АБИТУРИЕНТ

- Ако сънувате

абитуриент

- ще научите лоша новина за този, когото сънувате като

абитуриент

; ако сте те Вие - на вашия път ще се изпречи препятствие.
Ако си, сънят показва, че скоро ще се изправиш пред препятствие, което трябва да преодолееш.Ако твой познат е, ще научиш лоши новини или лоши неща за него.

0 гласа