☾ Съновник - да сънуваш Абажур

Абажур

, 2018-06-09 04:48:27
Абажур

АБАЖУР

- неочакван път

АБАЖУР

- ако купуваш насън, пази се от кражба. Ако свети или е богато украсен, внезапно ще се наложи да пътуваш.
Ако сънуваш

абажур

, скоро ще тръгнеш на неочакван път.

АБАЖУР

- Ако сънувате

абажур

- скоро ще тръгнете на неочакван път; ако го държите в ръка - това показва липса на искреност от ваша страна или от страна на тези, която вя заобикалят; ако

абажур

ът е счупен - откажете се от пътуване.
Ако видиш, ще изпаднеш в душевна депресия. Или, което може да излекува депресията - неочаквано, т.е. спонтанно, ще тръгнеш на път.Ако държиш в ръката си, означава липса на искреност от твоя страна или от твои близки.Ако е счупен, не предприемай пътуване.
Ако сънувате

абажур

— скоро ще тръгнете на неочакван път; ако го държите в ръка — това показва липса на искреност от ваша страна или от страна на тези, която вя заобикалят; ако

абажур

ът е счупен — откажете се от пътуване

7 гласа