Синонимен речник, синоними на благопожелание

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

благопожелание

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
благопожелание
(същ.) доброжелание, добри чувства, поздрав, пожелание

0 гласа
Фобии
благопожелание