Синонимен речник, синоними на благонравен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

благонравен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
благонравен
(прил.) добродетелен, с добър характер, добър, честен, скромен, патриархален; (прил.) морален, високонравен, нравствен; (прил.) дисциплиниран, порядъчен, приличен, почтен

0 гласа
Фобии
благонравен