Синонимен речник, синоними на благожелателно

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

благожелателно

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
благожелателно
(нар.) с добри чувства, доброжелателно, снизходително, приятелски, другарски, с добро сърце

0 гласа
Фобии
благожелателно