Синонимен речник, синоними на благодарение_на

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

благодарение на

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
благодарение на
(словосъч.) посредством, чрез, с помощта на, поради, по причина на, заради; (словосъч.) в резултат на

0 гласа
Фобии
благодарение на