Синонимен речник, синоними на благодарен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

благодарен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
благодарен
(прил.) признателен; (прил.) доволен, задоволен, наситен, удовлетворен; (прил.) сполучлив, резултатен, успешен, плодоносен

0 гласа
Фобии
благодарен